Aktorstwo

Kierunek aktorstwo przygotowuje studentów do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.

Studenci w czasie nauki zdobywają umiejętności nowoczesnych technik aktorskich oraz wszechstronną wiedzę na temat współczesnej kultury mediów. Studenci są przygotowani również do prowadzenia szeroko rozumianej działalności estradowej, organizowania różnych projektów artystycznych, a także programów edukacyjnych.

Podczas studiów słuchacze aktorstwa poznają: podstawowe zagadnienia z historii teatru, literatury, kultury i sztuki, dziedzin filozofii, antropologii, etyki, estetyki. Plan studiów zazwyczaj realizowany jest poprzez wykłady, konsultacje indywidualne, ćwiczenia praktyczne i seminaria, czyli w sposób pozwalający jak najlepiej przygotować studenta do pracy zespołowej oraz rozwinąć jego emocjonalne zaangażowanie twórcze, jak i jego indywidualność artystyczną. Wśród przedmiotów nauczania są: kultura i sztuka, literatura i sztuka, technika aktorska, sztuka teatru, umiejętności aktorskie,

Absolwent studiów aktorskich może znaleźć zatrudnienie w: teatrze, filmie, telewizji, radiu czy dubbingu. Jest przygotowany do działalności estradowej, twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych, pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Może także pracować w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Aktorstwo
Total 8 items.
W których miastach można studiować Aktorstwo

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289
Komentarze (1)
  • pytanie

    jak sie maja wyniki matury do dostania sie na aktorstwo?
    5/7/14