Aktorstwo

Kierunek aktorstwo przygotowuje studentów do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.

Studenci w czasie nauki zdobywają umiejętności nowoczesnych technik aktorskich oraz wszechstronną wiedzę na temat współczesnej kultury mediów. Studenci są przygotowani również do prowadzenia szeroko rozumianej działalności estradowej, organizowania różnych projektów artystycznych, a także programów edukacyjnych.

Podczas studiów słuchacze aktorstwa poznają: podstawowe zagadnienia z historii teatru, literatury, kultury i sztuki, dziedzin filozofii, antropologii, etyki, estetyki. Plan studiów zazwyczaj realizowany jest poprzez wykłady, konsultacje indywidualne, ćwiczenia praktyczne i seminaria, czyli w sposób pozwalający jak najlepiej przygotować studenta do pracy zespołowej oraz rozwinąć jego emocjonalne zaangażowanie twórcze, jak i jego indywidualność artystyczną. Wśród przedmiotów nauczania są: kultura i sztuka, literatura i sztuka, technika aktorska, sztuka teatru, umiejętności aktorskie,

Absolwent studiów aktorskich może znaleźć zatrudnienie w: teatrze, filmie, telewizji, radiu czy dubbingu. Jest przygotowany do działalności estradowej, twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych, pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Może także pracować w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 7 items.

Komentarze (1)

  • pytanie

    jak sie maja wyniki matury do dostania sie na aktorstwo?
    5/7/14