Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa mają na celu wykształcenie specjalistów doskonale zorientowanych w zagadnieniach dotyczących militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących obecnie na świecie.

W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest wiedza dotycząca zarządzania kryzysowego, organizowania akcji ratunkowych, analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej i międzynarodowej. Obok zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty praktyczne i ćwiczenia terenowe.

Gdzie i jaka praca po kierunku Bezpieczeństwo państwa?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa jest atrakcyjnym pracownikiem dla jednostek administracji publicznej, takich jak: BOR, ABW, CBA. Może podjąć zatrudnienie w:

  • kancelariach niejawnych
  • sztabach kryzysowych
  • komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW
  • służbach specjalnych
  • inspekcjach i strażach

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo państwa

Total 2 items.

W których miastach można studiować Bezpieczeństwo państwa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Komentarze (0)

No comments found