Biobiznes

Biobiznes to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Obejmują zagadnienia z obszaru rolnictwa, ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

W toku studiów studenci mają możliwość samodzielnego realizowania badań. Uczestniczą w wyjazdach szkoleniowych i studyjnych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Biobiznes

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie zagadnieniami z zakresu biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

Studia przewidziane są dla posiadaczy dyplomu studiów pierwszego stopnia określonych kierunków.

Program kształcenia studentów na kierunku Biobiznes

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • bioekonomia
 • przedsiębiorczość w biobiznesie
 • ICT w biobiznesie
 • rynek Life Science
 • bioinnowacje
 • marketing i konsumpcja bioproduktów
 • kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Biobiznes

Warunkiem przyjęcia na studia biobiznes jest posiadanie dyplomu licencjata lub inżyniera kierunku ekonomia, agrobiznes, rolnictwo lub pokrewnego.

Perspektywy pracy po kierunku Biobiznes

Absolwenci biobiznesu są przygotowani m.in. do pracy w:

 • działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków)
 • instytucjach badawczych sektora publicznego
 • organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach
 • ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę (w tym międzynarodowe organizacje rozwoju)
 • firmach doradczych.
Opinie o kierunku Biobiznes

Studia na kierunku biobiznes mają charakter unikatowy.

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biobiznesu jest obecnie bardzo duże.

Studia z tego zakresu wpisują się w kształcenie nowoczesnych menedżerów.

Kierunki pokrewne do kierunku Biobiznes
Jakie uczelnie oferują kierunek Biobiznes
W których miastach można studiować Biobiznes

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Sara

  To chyba nowość ten kierunek? Trudno pytać o wrażenia studentów czy absolwentów, bo zapewne ich jeszcze nie ma.
  6/2/20