Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek silnie osadzony w naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki.

Skupia się na wyjaśnianiu - w oparciu o prawa fizyki - mechanizmów rządzących procesami biologicznymi.

Biofizycy szukają odpowiedzi przykładowo na takie pytania:

 • jak mózg gromadzi i przetwarza informacje?
 • czym jest świadomość oraz inteligencja?
 • na czym dokładnie polega proces skurczu mięśni?
 • na czym opiera się transport międzykomórkowy?
 • jaka jest mechanika przepływ krwi?

Kierunek kształci specjalistów, których zadaniem będzie praca nad rozwojem i udoskonalaniem technologii pozwalających na obrazowanie żywych organizmów. Szukanie sposobów, dzięki którym rozmaite związki mogą zostać wykorzystane w leczeniu różnych chorób.

Istotny element kształcenia stanowią zajęcia przybliżające narzędzia informatyczne wykorzystywane w naukach biologicznych - są to zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.

W trakcie studiów na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ramach programu Erasmus Praktyki, podczas studiów można ubiegać się o praktyki w dowolnym kraju europejskim.

Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa jest wysoki poziom naukowy i doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków z innych wydziałów do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.


Dla kogo studia na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa

Kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa wybierają osoby zafascynowane procesami zachodzącymi w żywych organizmach.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zmysł analityczny, łatwość posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą, ciekawość świata, żyłkę badacza.

Program kształcenia studentów na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa

Przykładowe przedmioty na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa:

 • podstawy biologii i biofizyki
 • biologia i inżynieria komórki
 • biofizyka zmysłów z elementami neurobiocybernetyki
 • chemia organiczna
 • termodynamika MS
 • biochemia
 • elektromagnetyzm i optyka
 • mikrobiologia
 • komunikacja międzykomórkowa
 • biologia nowotworów
 • nanomateriału i nanotechnologie w medycynie
 • modelowanie molekularne
 • podstawy fizyki atomowej
 • krystalochemia białek
 • chemia i struktura kwasów nukleinowych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa

Podczas rekrutacji uwzględniany jest wynik z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka.
Perspektywy pracy po kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa

Potencjalne miejsca pracy absolwentów Biofizyki molekularnej i komórkowej:

 • uczenie
 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • firmy biotechnologiczne
 • przedsiębiorstwa produkujące aparaturę badawczą i diagnostyczną
 • wydawnictwa branżowe
 • biura patentowe
 • instytucje rządowe
 • firmy doradcze
 • działy marketingu i sprzedaży sektora life science.
Opinie o kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa

Wiedza zdobyta na studiach pozwala zajmować się kluczowymi dla ludzkości problemami.

Odkrycia dokonywane przez biofizyków wpływają na kształt współczesnej medycyny, farmakologii, energetyki, ochrony środowiska.


Kierunki pokrewne do kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Biofizyka molekularna i komórkowa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • gdzie praca po tym kierunku?

  Czy możecie podać konkretne firmy w Polsce, gdzie można zrobić karierę po tym kierunku?
  6/7/18