Biogospodarka

Biogospodarka to zbiór sektorów gospodarki, zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz wykorzystaniem zasobów o biologicznym pochodzeniu. Biogospodarka bazuje na zasobach naturalnych, takich jak: surowce roślinne, zwierzęce i mikroorganizmy.

Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji, usług i wymaga zaawansowanej wiedzy oraz specjalistycznych kadr. Studia na kierunku Biogospodarka stają się odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce.

Czego nauczysz się na kierunku Biogospodarka?

Zakres kształcenia na Biogospodarce obejmuje wiedzę inżynierską z kilku obszarów naukowych: biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn, z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną.

System nauczania na kierunku Biogospodarka wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

Gdzie jest praca po kierunku Biogospodarka?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć racę w ośrodkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach z sektora rolniczego, energetycznego, spożywczego oraz pokrewnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 5 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Komentarze (0)

No comments found