Biogospodarka

Studia na kierunku Biogospodarka są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce. Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku.

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany o unikatowych celach i efektach kształcenia, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Program kształcenia na Biogospodarce obejmuje wiedzę inżynierską z dyscyplin naukowych takich jak: biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn, z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną.

System nauczania wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy