Chemia i analityka przemysłowa

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa łączą w sobie wiedzę nauk chemicznych z naciskiem na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera chemii i analityki przemysłowej (kwalifikacje I stopnia).

Absolwenci kierunku chemia i analityka przemysłowa będą posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i analityki chemicznej oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i korzystania z różnorodnych technik i metod analitycznych. Będą oni znać zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.

Ponadto będą posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych, pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym, oceny ryzyka postępowania z próbkami i odpadami, oceny i interpretacji danych pomiarowych i wyników analiz, czy organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy.

Dla kogo studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa

Inżynierskie studia chemia i analityka przemysłowa to propozycja dla osób o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych, technicznych.

Charakter studiów i przyszłej pracy wymaga od kandydata zacięcia laboratoryjnego, cierpliwości, dokładności, dociekliwości.

Program kształcenia studentów na kierunku Chemia i analityka przemysłowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • chemia ogólna
 • fizyka
 • aparatura chemiczna
 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią analityczną
 • elektronika i elektronika
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy
 • podstawy chemii analitycznej
 • podstawy chemii nieorganicznej
 • chemia organiczna
 • inżynieria chemiczna
 • chemia analityczna
 • mechanizmy i kataliza reakcji
 • chemia związków
 • informatyka chemiczna
 • chemia związków makromolekularnych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Chemia i analityka przemysłowa

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • fizyki lub chemii.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Chemia i analityka przemysłowa

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
 • laboratoria badawczo-rozwojowe
 • laboratoria kontrolno-pomiarowe lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska.
Opinie o kierunku Chemia i analityka przemysłowa

Chemia jest bliska twojemu sercu?

Lubisz ten przedmiot, rozumiesz?

Myślisz o studiach inżynierskich?

O studiowaniu chemii na Politechnice opowiada absolwentka kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku Chemia i analityka przemysłowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia i analityka przemysłowa
W których miastach można studiować Chemia i analityka przemysłowa

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289
Komentarze (1)
 • Mati

  Jak dla mnie super kierunek - uwielbiam chemię!
  5/4/20