Criminology and criminal justice

Criminology and criminal justice - to stacjonarne studia I stopnia realizowane w języku angielskim.

Studia przygotowują do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych.

Studenci kierunku Criminology and criminal justice będą zdobywać wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przede wszystkim przestępczością, jej uwarunkowaniami oraz organizacją systemu sprawiedliwości karnej. Istotnymi elementami programu są badania przyczyn przestępczości, ich fenomenologii, a także metod zwalczania zjawisk patologicznych.

Czego się nauczysz na kierunku Criminology and criminal justice?

Zajęcia obejmują zagadnienia medycyny sądowej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, biologii kryminalnej, filozofii i socjologii kary oraz prewencji kryminalnej. Wykłady kursowe prowadzone są przez polskich i zagranicznych naukowców różnych dziedzin. Studiowanie odbywa się również pod okiem praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, m.in. kuratorów, sędziów, adwokatów, prokuratorów, mediatorów, lekarzy oraz psychologów. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym.

***

Criminology and Criminal Justice is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system.

We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology.

Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

The course lectures as part of the Criminology and Criminal Justice study program are taught by Polish and foreign researchers in various fields. Studying also takes place under the supervision of practitioners of the broadly understood justice system, for example curators, judges, lawyers, prosecutors, mediators, doctors and psychologists.

Jakie uczelnie oferują kierunek Criminology and criminal justice

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Criminology and criminal justice

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found