Energetyka i inżynieria środowiska

Studia na kierunku Energetyka i inżynieria środowiska trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Obok zagadnień technicznych, branżowych, program studiów uzupełniają przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego. Do tego dochodzą przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ochrony własności intelektualnej, ekonomii i negocjacji w biznesie.

Studia na kierunku Energetyka i inżynieria środowiska są swoistą odpowiedzią na dynamiczny rozwój społeczeństw związany z globalnym wzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu studiów Energetyka i inżynieria środowiska?

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą, posiadającym wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Będzie ekspertem w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, potrafiącym posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Gdzie praca po kierunku Energetyka i inżynieria środowiska?

Absolwenci opisywanego kierunku studiów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej. Zdobyta wiedza pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych w ciepłownictwie przemysłowym oraz komunalnym. Mogą pracować w samorządach i zarządach nieruchomości, w działach odpowiedzialnych za racjonalizację wykorzystania energii cieplnej, tam, gdzie pożądana jest wiedza związana ze zrównoważonym wykorzystywaniem środowiska naturalnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka i inżynieria środowiska
W których miastach można studiować Energetyka i inżynieria środowiska

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97
Komentarze (1)
 • #IKSAGH

  Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
  6/26/20