Etnologia

Etnologia to dział nauki o człowieku oraz jego kulturze. Etnolog, zamiennie antropolog kulturowy, to specjalista zajmujący się badaniami kultur różnych ludów i cywilizacji. Studia na kierunku etnologia stwarzają okazję do zdobycia wiedzy z zakresu antropologii kultury, folklorystyki, muzealnictwa.

Podczas studiów studenci realizują przedmioty obowiązkowe o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólno humanistycznym. Przedmiotom kursowym towarzyszą laboratoria specjalistyczne połączone z badaniami terenowymi.

W programie są m.in.:

  • antropologia biologiczna, antropologia etniczności, antropologia medyczna, antropologia polityczna, antropologia prawna i ekonomiczna, antropologia religii, antropologia stosowana, etnografia Europy, etnografia krajów pozaeuropejskich, etnografia Polski, folklorystyka, historia etnologii, mapa etniczna świata, metody badań etnograficznych, muzealnictwo, warsztaty etnologiczne.

Specjalności oferowane na etnologii:

  • antropologia kulturowa
  • antropologia polityczna
  • etnologia, specjalność nauczycielska
  • komunikacja międzykulturowa w biznesie
  • turystyka międzynarodowa
  • antropologia wizualna
  • antropologia Kaszub i Pomorza
  • antropologia ludów plemiennych

Studia na kierunku etnologia przygotowują do pracy naukowej na uczelni, w instytucjach naukowych, w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym, w skansenach, w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego, w centrach badań opinii publicznej, w redakcjach czasopism mediach, w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 11 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy