Geografia fizyczna z geoinformacją

Kierunek Geografia fizyczna z geoinformacją oferuje studentom wiedzę z zakresu nauk ścisłych, pozwalającą na zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, zaawansowanych zagadnień z zakresu teorii systemów informacji geograficznej oraz teoretycznych podstaw metod jakościowych i ilościowych stosowanych we współczesnej geografii fizycznej.

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją przybliżą słuchaczom problematykę związaną ze współczesnymi zmianami środowiska w skali regionalnej i globalnej, ich istoty, genezy i możliwych konsekwencji.

Seminarium pozwala poszerzyć wiedzę w zakresie:

  • meteorologii i klimatologii,
  • hydrologii i limnologii,
  • geomorfologii i geologii czwartorzędu.

Jaka praca po Geografii fizycznej z geoinformacją?

Absolwenci mogą pracować w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym. Zatrudnienie znajdą w urzędach różnego szczebla oraz usługach, zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geografia fizyczna z geoinformacją
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Geografia fizyczna z geoinformacją

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found