Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek gospodarka i administracja publiczna kształci ekonomistów nowoczesnej gospodarki, w której wielką rolę odgrywa sektor publiczny. Studenci zdobywają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, potrzebnej w rozwoju kariery w administracji publicznej i biznesie.

Uczą się między innymi: metod badawczych, projektowania badań i analizy rynków, monitorowania polityk społecznych, analizy i diagnozy kapitału ludzkiego w organizacji, planowania kariery, komunikowania w organizacji. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania, administracji, prawa Polski, prawa Unii Europejskiej.

Specjalności oferowane na gospodarce i administracji publicznej:

  • audyt w jednostkach sektora finansów publicznych
  • analizy w gospodarce i administracji publicznej
  • instytucje zdrowia publicznego
  • media w gospodarce i administracji publicznej
  • programowanie i strategie rozwoju
  • samorząd terytorialny
  • ubezpieczenia społeczne
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • zarządzanie kapitałem ludzkim w Administracji Publicznej
  • zarządzanie problemami społecznymi

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci mają szansę zatrudnienia w administracji rządowej, administracji samorządowej oraz przedsiębiorstwach publicznych. Studia przygotowują także do pracy na stanowiskach menedżerów i specjalistów w firmach prywatnych (np. banki, firmy ubezpieczeniowe) oraz organizacjach pozarządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka i administracja publiczna
Total 3 items.
W których miastach można studiować Gospodarka i administracja publiczna

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108
Komentarze (0)
No comments found