Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii edukację rozpoczniesz przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/ lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna i mechanika płynów.

W trakcie studiów z zakresu Odnawialnych źródeł energii przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Zgłębisz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE.

Na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii oferowane są specjalności:

  • MONITOROWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
  • PROJEKTOWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Total 3 items.
W których miastach można studiować Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found