Język pol­ski w ko­mu­nika­cji społecz­nej

Program studiów na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych – głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie praktycznych i specjalistycznych efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
Absolwent kierunku Język polski w komunikacji społecznej przygotowany będzie do pracy w nowego rodzaju instytucjach życia publicznego, wymagających znajomości zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej, public relations, medioznawstwa, badań międzykulturowych, tj.:
  • agencjach public relations (PR), firmach doradztwa personalnego
  • działach human resources (HR)
  • firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w biznesie
  • mediach – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe
  • szkołach językowych
  • wydawnictwach–działy marketingu,reklamy i promocji
  • instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową
  • instytucjach kulturowych i oświatowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy