Matematyka stosowana

Matematyka stosowana to dział matematyki zajmujący się jej zastosowaniem w innych dziedzinach. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki, przemysłu i techniki.

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku matematyka stosowana:

 • analityka danych
 • matematyka nowoczesnych technologii
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • matematyczne metody analizy danych biznesowych
 • zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
 • zastosowania współczesnej analizy matematycznej.

Kształcenie studentów obejmuje zarówno podstawowy program studiów matematycznych, jak i wszechstronną wiedzę z zakresu zastosowań teorii w informatyce, naukach przyrodniczych i ekonomicznych.

Dla kogo studia na kierunku Matematyka stosowana

To propozycja dla osób o umysłach ścisłych, analitycznych, potrafiących myśleć logicznie.

Kandydaci powinni interesować się możliwościami zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie.

Ciężkie studia wymagają dyscypliny, pracowitości, systematyczności.

Program kształcenia studentów na kierunku Matematyka stosowana

Program kształcenia obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • logika i teoria mnogości
 • teoria liczb i kryptografia
 • algorytmy i struktury danych
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • bazy danych
 • metody optymalizacji
 • metody numeryczne
 • elementy ekonometrii
 • modelowanie statystyczne
 • szeregi czasowe i prognozowanie.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Matematyka stosowana

Przedmioty najczęściej uwzględniane podczas rekrutacji na matematykę stosowaną:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy.

Wybierając studia warto sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Matematyka stosowana
Absolwent kierunku matematyka stosowana znajdzie pracę jako:
 • informatyk
 • programista
 • aktuariusz
 • analityk danych
 • w urzędach statystycznych, ośrodkach badań o charakterze demograficznym
 • w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach w charakterze doradców/konsultantów
 • ośrodkach metodologii ekonomii, nauk przyrodniczych (zwłaszcza fizyki)
 • interdyscyplinarnych ośrodkach obliczeniowo - badawczych
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych – nauczyciel matematyki lub informatyki.
Opinie o kierunku Matematyka stosowana

Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną?

To kierunek twórczy.

Rozwija zainteresowania, wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia.

Uczy dokładności i systematyczności.

Przygotowuje do wymogów rynku pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku Matematyka stosowana
Jakie uczelnie oferują kierunek Matematyka stosowana
Total 4 items.
W których miastach można studiować Matematyka stosowana

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 321

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (1)
 • Eryk

  Matematyka stosowana to kierunek dla mega ścisłowców i mózgów ponadprzeciętnych. To dziedzina raczej nie do ogarnięcia dla przeciętnego śmiertelnika.
  11/6/19