Matematyka stosowana

Matematyka stosowana to dział matematyki zajmujący się głównie technikami i ich zastosowaniem w innych dziedzinach. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki.

Studia na kierunku matematyka stosowana uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie.

Kształcenie studentów obejmuje zarówno podstawowy program studiów matematycznych, jak i wszechstronną wiedzę z zakresu zastosowań teorii w informatyce, naukach przyrodniczych i ekonomicznych. To propozycja dla kandydatów o umysłach ścisłych. Studia gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Podczas studiów przewidziano takie zagadnienia, jak: Analiza numeryczna, Informatyka matematyczna, teoria obliczeń, algorytmy, teoria złożoności, Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, Mechanika cząstek i układów, Mechanika ciał deformowalnych, Zastosowania matematyki w mechanice płynów, Zastosowania matematyki w optyce i elektromagnetyzmie, Zastosowania matematyki w termodynamice klasycznej, Mechanika kwantowa, Mechanika statystyczna, budowa materii, Teoria względności, Zastosowania matematyki w astronomii i astrofizyce, Zastosowania matematyki w geofizyce, Badania operacyjne, programowanie matematyczne, Teoria gier, ekonomia, nauki społeczne, Biomatematyka i matematyka w innych naukach przyrodniczych, Teoria systemów, teoria sterowania, Teoria informacji, teoria sygnałów, korekcja błędów, teoria obwodów, zbiory rozmyte, Edukacja matematyczna, Geometria wykreślna, Rachunek wyrównawczy.

Absolwent kierunku matematyka stosowana znajdzie pracę jako:
  • informatyk/programista, nauczyciele matematyki i informatyki oraz fizyki na poziomie podstawowym,
  • w urzędach statystycznych, ośrodkach badań o charakterze demograficznym,
  • w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach w charakterze doradców/konsultantów,
  • ośrodkach metodologii ekonomii, nauk przyrodniczych (zwłaszcza fizyki),
  • interdyscyplinarnych ośrodkach obliczeniowo - badawczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Matematyka stosowana

Total 3 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Matematyka stosowana

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found