Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Studenci kształcą się z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Uczą się dostrzegać i opisywać dzieła sztuki, rozumieć ich specyfikę i interpretować dawne i współczesne procesy kulturowe. Poznają dzieje ochrony zabytków i problematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dowiadują się jak tworzyć dokumentację ekspercką przy wykorzystaniu fotografii tradycyjnej i cyfrowej oraz inwentaryzację rysunkowo - pomiarowej.

Przyswajają zagadnienia urbanistyczne, regulacje prawne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz wiedzę na temat dziejów rzemiosł artystycznych. Zaznajamiają się z rodzajami zabytków europejskich i pozaeuropejskich, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, szkło, meble, złotnictwo.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • konserwatorstwo
  • muzealnictwo
  • historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki
  • turystyka kulturowa w zakresie promocji
  • pamiątkarstwa i oprawy plastycznej
  • projektowanie plastyczne
  • fotografia dokumentacyjna i konserwatorska zabytków
  • fotografia reklamowa i prezentacyjna

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury przygotowany jest do pracy w: placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, instytucjach public relations oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ochrona dóbr kultury

Total 8 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Ochrona dóbr kultury

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found