Paliwa i środowisko

Paliwa i środowisko to kierunek obejmujący wiedzę z zakresu nauk ścisłych, matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz materiałoznawstwa.

Studia przygotowują do rozwiązywania zadań technologicznych w:
• sektorze paliwowym
• energetyce
• gazownictwie
• instytucjach związanych z szeroko rozumianą gospodarką paliwowo-energetyczną, ochroną środowiska i analityką przemysłową oraz środowiskową.

Kandydaci mają do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

 • technologie paliwowe
 • projektowanie w sektorze paliwowo-energetycznym
 • zastosowanie analityki w przemyśle i środowisku
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
Dla kogo studia na kierunku Paliwa i środowisko

Kandydaci na studia inżynieryjno-techniczne powinie mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Osoby wybierające kierunek paliwa i środowisko powinni wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą inżynierią środowiska, rozwiązaniami stosowanymi w sektorze paliwowo-energetycznym.

Program kształcenia studentów na kierunku Paliwa i środowisko

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku paliwa i środowisko:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • paliwa środowisko
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • badania materiałowe
 • fizykochemia paliw
 • chemia węglowodorów
 • zastosowanie metod matematycznych
 • analiza instrumentalna
 • procesy spalania
 • technologie ochrony powietrza.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Paliwa i środowisko

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia.
Perspektywy pracy po kierunku Paliwa i środowisko

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

• elektrowniach i elektrociepłowniach
• przemyśle wydobywczym
• koksowniach i hutach
• laboratoriach przemysłowych i środowiskowych
• przemyśle chemicznym, rafineriach ropy naftowej oraz firmach produkujących i komponujących paliwa ciekłe, oleje i smary
• przemyśle gazowniczym
• oczyszczalniach ścieków i zakładach uzdatniania wody
• spalarniach odpadów komunalnych i przemysłowych
• inspektoratach ochrony środowiska
• biurach projektowych sektora paliwowo-energetycznego i ochrony środowiska
• instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
• jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych.

Opinie o kierunku Paliwa i środowisko

Kierunek paliwa i środowisko odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przygotowuje kadry dla branży paliwowo-energetycznym.

Kierunki pokrewne do kierunku Paliwa i środowisko
Jakie uczelnie oferują kierunek Paliwa i środowisko
Total 1 item.
W których miastach można studiować Paliwa i środowisko

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • Bartek

  Czy to nowość na AGH?
  1/9/20