Jakiego kierunku studiów szukasz?

Paliwa i środowisko

Paliwa i środowisko to kierunek obejmujący wiedzę z zakresu nauk ścisłych, matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz materiałoznawstwa.

Studia przygotowują do rozwiązywania zadań technologicznych w:
• sektorze paliwowym
• energetyce
• gazownictwie
• instytucjach związanych z szeroko rozumianą gospodarką paliwowo-energetyczną, ochroną środowiska i analityką przemysłową oraz środowiskową.

Kandydaci mają do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

 • technologie paliwowe
 • projektowanie w sektorze paliwowo-energetycznym
 • zastosowanie analityki w przemyśle i środowisku
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami.

Dla kogo studia na kierunku paliwa i środowisko

Kandydaci na studia inżynieryjno-techniczne powinie mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Osoby wybierające kierunek paliwa i środowisko powinni wykazywać zainteresowanie szeroko rozumianą inżynierią środowiska, rozwiązaniami stosowanymi w sektorze paliwowo-energetycznym.

Program kształcenia na kierunku paliwa i środowisko

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku paliwa i środowisko:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • paliwa środowisko
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • badania materiałowe
 • fizykochemia paliw
 • chemia węglowodorów
 • zastosowanie metod matematycznych
 • analiza instrumentalna
 • procesy spalania
 • technologie ochrony powietrza.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku paliwa i środowisko

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia.

Perspektywy pracy po kierunku paliwa i środowisko

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

• elektrowniach i elektrociepłowniach
• przemyśle wydobywczym
• koksowniach i hutach
• laboratoriach przemysłowych i środowiskowych
• przemyśle chemicznym, rafineriach ropy naftowej oraz firmach produkujących i komponujących paliwa ciekłe, oleje i smary
• przemyśle gazowniczym
• oczyszczalniach ścieków i zakładach uzdatniania wody
• spalarniach odpadów komunalnych i przemysłowych
• inspektoratach ochrony środowiska
• biurach projektowych sektora paliwowo-energetycznego i ochrony środowiska
• instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych
• jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych.

Opinie o kierunku paliwa i środowisko

Kierunek paliwa i środowisko odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przygotowuje kadry dla branży paliwowo-energetycznym.

Kierunki pokrewne do kierunku paliwa i środowisko

Jakie uczelnie oferują kierunek paliwa i środowisko

W których miastach można studiować kierunek paliwa i środowisko

Komentarze (1)

Bartek
Czy to nowość na AGH?
09.01.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska