Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)

Bioinżynieria produkcji żywności jest to makrokierunek poruszający zagadnienia z dziedziny technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także nauk technicznych, ekonomicznych oraz podstaw prawnych w zakresie działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Przeciwwskazaniem do pracy w charakterze bioinżyniera produkcji żywności jest nosicielstwo chorób zakaźnych (gruźlica płuc, salmonelloza) oraz choroby weneryczne, układu oddechowego (rozedma płuc, pylica, astma), skóry rąk i uczulenia na substancje znajdujące się w miejscu pracy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • Gospodarka żywnościowa - kształcenie na tej specjalności obejmuje problematykę badań rynkowych, ekonomiki konsumpcji, zarządzania gospodarstwami, doradztwa, marketingu żywności oraz rachunkowości i finansowania gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw agrobiznensu. Na zajęciach jest poruszany także temat problemów rolnictwa, życia na wsi, rozwojów terenów wiejskich. Absolwenci specjalności gospodarka żywnościowa są w pełni przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach, organizacjach gospodarczych i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, jak w również w administracji lokalnej i centralnej.
  • Przetwórstwo żywności - specjalność przetwórstwo żywności przygotowuje do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami i aparaturą w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent specjalności jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowanie do standardów w Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o podstawowych operacjach i aparaturze procesowej oraz znajomość zasad przetwarzania i produkcji żywności
  • Kształtowanie jakości
  • Bezpieczeństwo produkcji żywności

Absolwent studiów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przechowywania surowców i produktów żywnościowych, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Absolwenci bioinżynierii produkcji żywności są zatrudniani w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych.

Mogą pracować w laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Total 2 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86
Komentarze (0)
No comments found