Chemia w kryminalistyce

Studia II stopnia na kierunku Chemia w kryminalistyce wyposażają w specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. W przeważającej mierze zajęcia mają charakter praktyczny, umożliwiający studentom rozwiązywanie realnych problemów.

Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa.

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

W Krakowie, w ramach wyjazdowego, drugiego semestru – specjaliści z: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:

  • metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej,
  • eksperckiej oceny zdarzeń,
  • analizy cyfrowych nośników danych,
  • biologii i genetyki,
  • farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych,
  • podstaw zachowań człowieka i innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.

Chemia w kryminalistyce pozwoli uzyskać absolwentom tego kierunku wszechstronną wiedzę z nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych, identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, poznanie zagadnień prawnych, m.in. dotyczących wydawania opinii kryminalistycznych w procesie karnym.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł magistra.

Gdzie i jaka praca po kierunku Chemia w kryminalistyce?

Absolwent opisywanych studiów zna możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod chemicznych w kryminalistyce. Potrafi opracowywać statystycznie dane, w tym dane biometryczne, za pomocą różnych metod przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych.

Jest przygotowany do prowadzenia badań chemicznych w zakresie analizy materiałów dowodowych oraz dyskusji na tematy chemiczne ze specjalistami z innych dziedzin wykorzystywanych w kryminalistyce. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy zastosowaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną.

Posiada umiejętność pracy w grupie i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest zdolny do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym, w sektorach administracji i zarządzania.

Absolwenci chemii w kryminalistyce mogą podjąć zatrudnienie w:

  • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej,
  • laboratoriach badawczych,
  • laboratoriach kontrolnych,
  • laboratoriach diagnostycznych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia w kryminalistyce
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Chemia w kryminalistyce

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found