Criminal justice

Criminal justice to kierunek realizowany w języku angielskim, dlatego od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2.

Studia mają na celu wykształcić specjalistów z zakresu kryminologii, prawa karnego oraz kryminalistyki, którzy będą potrafili również zapobiegać działalności przestępców czy prowadzić pracę dochodzeniową.

Studia na kierunku Criminal justice przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne. Są to zarówno organy policyjne, zajmujące się ochroną ludzi i mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje rządowe.

Po ukończeniu opisywanego kierunku słuchacze mogą podjąć pracę także w systemie więziennictwa oraz instytucjach poszukujących specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi.

Potencjalne miejsca pracy:

  • instytucje publiczne, rządowe, wojewódzkie, samorządowe
  • zakłady karne, areszty
  • policja i agencje ochrony
  • firmy zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
  • agencje detektywistyczne
  • instytucje bankowe

W programie studiów przewidziano takie zagadnienia, jak: prawo karne procesowe i materialne, zapobieganie przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym, zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki, relacje między prawem a przestępczością, międzynarodowy aspekt przestępczości, przestępczość od podszewki, problem cyberprzestępstw.

Jakie uczelnie oferują kierunek Criminal justice

Total 1 item.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Criminal justice

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found