Edukacja prorozwojowa

Studia na kierunku Edukacja prorozwojowa stawiają na następujące aspekty kształcenia:

  • Integracja - łączymy wiedzę ekspertów akademickich z wiedzą i doświadczeniem uznanych w branży edukacyjnej praktyków.
  • Interdyscyplinarność - dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów dlatego wiedzę pedagogiczną łączymy zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, nowych mediów i coachingu. Edukacja prorozwojowa to nowoczesna pedagogika!
  • Innowacyjność - stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).
  • IT - kształcimy nowoczesnych nauczycieli, którzy znają nowe technologie i potrafią je wykorzystywać w swojej codziennej pracy

Oferowane specjalizacje:

  • EDUKACJA ELEMENTARNA - specjalizacja dająca uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • PROFILAKTYKA I PORADNICTWO W EDUKACJI - zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MEN z 2009 roku
  • TECHNOLOGIE EDUKACYJNE- uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia zajęć komputerowych i edukacji medialnej w klasach I-III

Perspektywy pracy dla absolwentów edukacji prorozwojowej:

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w takich miejscach, jak: publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły podstawowe klasy I-III, przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), instytucje i placówki opieki nad dzieckiem (żłobki, kluby malucha, kluby dziecięce), nauczyciel domowy, ewaluator programów edukacji.

Rekomendowane jest zatrudnienie w takich zawodach, jak: doradca personalny, opiekun środowiskowy, asesor kompetencji, menedżer projektów szkoleniowych, projektant rozwoju, mentor kształcenia ustawicznego, samodzielny przedsiębiorca w sektorze usług edukacyjnych, placówki oświatowe sektora publicznego i niepublicznego, firmy świadczące usługi profilaktyczne, firmy świadczące usługi doradcze w zakresie rozwoju indywidualnego, ośrodki szkoleniowe, nauczyciel zajęć komputerowych i edukacji medialnej w szkole podstawowej (klasy I-III), specjalista ds e-learningu i m-learningu, projektant i metodyk kursów on-line, konsultant edukacyjny ds. nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found