Ekonomia menedżerska

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska są propozycją kształcenia drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim - stanowią kontynuację dla kierunku Ekonomia pierwszego stopnia.

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych. Otrzyma wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania.

Specjalności na kierunku Ekonomia menedżerska:

  • Menedżer biznesu
  • Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ekonomia menedżerska

W których miastach można studiować Ekonomia menedżerska

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found