Elektromobilność

Studia na kierunku Elektromobilność mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują praktyczne zastosowania matematyki i informatyki oraz fizyki i chemii, szczególnie w odniesieniu do problemów magazynowania energii i wykorzystania ogniw paliwowych.

Jaką wiedzę zyskasz po kierunku Elektromobilność?

Program studiów przewiduje zagadnienia z zakresu: napędów elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych, sterownia i regulacji w pojazdach elektrycznych, metody sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych, zasady dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Dominującą formą zajęć są projekty i ćwiczenia praktyczne.

Po ukończeniu studiów na kierunku Elektromobilność absolwenci potrafią:

 • projektować i konstruować elektryczne układy napędowe
 • projektować układy energoelektroniczne do efektywnego przetwarzania energii
 • wykorzystywać i eksploatować układy magazynowania energii elektrycznej
 • projektować systemy sterowania w pojazdach elektrycznych
 • projektować instalacje i systemy zasilania w pojazdach
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
 • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.


Gdzie i jaka praca po kierunku Elektromobilność?

Po ukończeniu kształcenia absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w takich miejsccach, jak:

 • biura konstrukcyjne i projektowe zajmujące się układami napędu elektrycznego
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej
 • przedsiębiorstwa serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem układów i systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Elektromobilność

Szczegółowe zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronach internetowych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Elektromobilność

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • pracownik firm konstrukcyjnych i projektowych
 • specjalista ds. elektromobilności i układów napędu elektrycznego
 • ekspert do spraw sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej
 • pracownik serwisów, zajmujących się eksploatacją pojazdów elektrycznych
 • projektant układów i systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych.
Opinie o kierunku Elektromobilność

Kierunek Elektromobilność cieszył się ogromnym zainteresowaniem w rekrutacji na studia 2019/2020. Na jedno miejsce przypadało 15.9 os.

Kierunki pokrewne do kierunku Elektromobilność
Jakie uczelnie oferują kierunek Elektromobilność
Total 2 items.
W których miastach można studiować Elektromobilność

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found