Filologia portugalska

Absolwent kierunku na filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii.

Pozna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych.

W programie zajęć na filologii portugalskiej znajdą się przedmioty:

  • gramatyka opisowa języka portugalskiego, literatura portugalska (od średniowiecza do klasycyzmu), historia i kultura Brazylii , teoria komunikacji, wprowadzenie do akwizycji języków obcych, technologie informacyjne, drugi język iberyjski, gramatyka kontrastywna, historia języka portugalskiego i jego odmian.

Perspektywy pracy po filologii portugalskiej

Studia na kierunku filologia portugalska przygotowują do pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalsko języcznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce (tradycyjnej, etnologicznej, pielgrzymkowej). Można znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza dla instytucji europejskich i o zasięgu globalnym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia portugalska
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Filologia portugalska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514
Komentarze (0)
No comments found