Filologia portugalska

Absolwent kierunku na filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii.

Pozna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych.

W programie zajęć na filologii portugalskiej znajdą się przedmioty:

  • gramatyka opisowa języka portugalskiego, literatura portugalska (od średniowiecza do klasycyzmu), historia i kultura Brazylii , teoria komunikacji, wprowadzenie do akwizycji języków obcych, technologie informacyjne, drugi język iberyjski, gramatyka kontrastywna, historia języka portugalskiego i jego odmian.

Perspektywy pracy po filologii portugalskiej

Studia na kierunku filologia portugalska przygotowują do pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalsko języcznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce (tradycyjnej, etnologicznej, pielgrzymkowej). Można znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza dla instytucji europejskich i o zasięgu globalnym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy