Kompozycja i teoria muzyki

Studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki kształcą profesjonalnych muzyków.

Studenci zdobywają wiedzę na temat literatury muzycznej różnych epok oraz uczą się odróżniać muzykę z poszczególnych okresów na podstawie elementów konstrukcyjnych utworów. Przyswajają umiejętność posługiwania się słuchem muzycznym, czytania zapisu nutowego, sami przygotowują i wykonują utwory oraz je interpretują.

Studiowanie kompozycji i teorii muzyki to również szlifowanie swojego warsztatu kompozytorskiego. Studenci komponują zarówno utwory wokalne, jak i wokalno-instrumentalne. Program kładzie szczególny nacisk na rozróżnianie twórców, dzieł, kierunków, stylów i technik kompozytorskich XX i XXI wieku. Studenci poznają podstawy warsztatu dyrygenckiego w przypadku utworów chóralnych.

Specjalności oferowane na tym kierunku:

  • kompozycja
  • teoria muzyki
  • pedagogika instrumentalna
  • gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, akordeon, perkusja, gitara klasyczna)

Perspektywy pracy po kompozycji i teorii muzyki

Po ukończeniu kierunku kompozycja i teoria muzyki absolwent przygotowany jest do pracy artystycznej, publicystycznej i redakcyjnej. Może znaleźć zatrudnienie w instytutach kultury oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 8 items.

Komentarze (0)

No comments found