Literatura powszechna

Kierunek literatura powszechna integruje zagadnienia z obszaru literaturoznawstwa: m.in. filologię klasyczną, literaturoznawstwo porównawcze, filologię narodową, filologie słowiańskie i bałkańskie, dyscyplin związanych z kulturą i sztuką: teatr, film, opera i językoznawstwa ogólnego i polonistycznego.

Literatura powszechna to grupa tekstów funkcjonujących w świadomości europejskiej, z ich hierarchią często inną niż w obrębie danej literatury narodowej. Punktem wyjścia są obie literatury antyczne (grecka i łacińska). Punktem odniesienia tekstów włączonych do kanonu literatury powszechnej jest literatura polska: są to teksty funkcjonujące w niej dzięki przekładom (od średniowiecza do współczesności).

Zajęcia prowadzą specjaliści z różnych dziedzin wiedzy filologicznej rozbudowanej o kontekst filmoznawczy czy teatrologiczny.

Studenci mają możliwość uzyskania szerokiej wiedzy o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska.

Celem kształcenia jest zdobycie kompetencji merytorycznych przez osoby wykonujące rozmaite zawody związane z kulturą, edukacją, sztuką, translatoryką.

Kierunek realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.Dla kogo studia na kierunku Literatura powszechna

Jeśli lubisz czytać, często odwiedzasz biblioteki i na bieżąco śledzisz nowości wydawnicze - to studia dla Ciebie.

Zamiłowanie do literatury to kluczowe kryterium wyboru takich studiów.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia, niekoniecznie na kierunku humanistycznym.

Program kształcenia studentów na kierunku Literatura powszechna

Wybrane przedmioty realizowane na kierunku:

 • Wprowadzenie do literatury powszechnej
 • Arcydzieła literatury antycznej
 • Historia doktryn literackich
 • Mitologie europejskie
 • Historia idei
 • Metodologie badań literaturoznawczych
 • Główne tendencje literatury europejskiej w XXI wieku
 • Tradycja klasyczna w literaturze europejskiej
 • Teorie komparatystyki literackiej i kulturowej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Literatura powszechna

Podczas rekrutacji uwzględniana jest ocena na dyplomie studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku Literatura powszechna

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • wydawnictwach
 • instytucjach kultury
 • bibliotekach
 • instytucjach oświatowych
 • biurach tłumaczeń.
Kierunki pokrewne do kierunku Literatura powszechna
Jakie uczelnie oferują kierunek Literatura powszechna
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Literatura powszechna

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found