Nawigacja

Studenci kierunku nawigacja zdobywają umiejętności z zakresu obiektów, środków transportu i komunikacji. Uczą się wykorzystywania typowych urządzeń nawigacyjnych, interpretacji wyników pomiarów oraz oceny poprawności funkcjonowania i szacowania błędów urządzeń.

Studia kształcą specjalistów posiadających biegłość w dziedzinie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w złożonych sytuacjach środowiskowych oraz w przypadku zagrożenia kolizją. Na program studiów składają się treści podstawowe: matematyki, fizyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, informatyki oraz treści kierunkowe: urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, meteorologia, bezpieczeństwo nawigacji, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • ratownictwo
  • transport morski
  • połowy morskie
  • morskie systemy informatyczne
  • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
  • inżynieria ruchu morskiego
  • nawigacja satelitarna
  • nawigacja powietrzna

Absolwent nawigacji jest przygotowany do zarządzania zespołami ludzkimi oraz do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ludzi, obiektów i środowiska. Może pracować w zespołach badawczych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nawigacja
Total 4 items.
W których miastach można studiować Nawigacja

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 190
Komentarze (0)
No comments found