Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa rozpatrują zagadnienia literatury i języka w powiązaniu z całością kultury.

Głównym celem studiów na tym kierunku są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie współczesnej humanistyki, w których historia i teoria literatury, wiedza o języku i mediach, antropologia, etnologia i estetyka współpracują w imię poznania złożonej rzeczywistości kulturowej.

Polonistyka antropologiczno-kulturowa osadzona jest w kanonie przedmiotów polonistycznych. Klasyczna wiedza o literaturze i języku zostaje tu jednak wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Oprócz przedmiotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) program studiów obejmuje wiedzę z zakresu teorii kultury, nauk społecznych, filozofii, antropologii, etnologii literatury (literatura pogranicza, folklor), estetyki, nauki o mediach, organizacji i animacji kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja międzykulturowa), komunikacji społecznej i interpersonalnej, a także metody analizy i interpretacji muzyki i fonosfery, sztuki teatralnej i performatywnej oraz dzieł sztuki wizualnej.

Jaka praca po kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa?

Absolwenci studiów mogą organizować festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, pracować w wydawnictwach, mediach. Posiadają umiejętności i kompetencje pozwalające na podejmowanie pracy w działach reklamy, promocji, marketingu, public relation, portalach informacyjnych i społecznościowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514
Komentarze (0)
No comments found