Prawo w administracji i gospodarce

Studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce stanowią szansę na interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kilku dziedzin - szeroko rozumianego prawa, branży administracyjnej oraz gospodarki.

Idealnym kandydatem na te studia jest osoba, która interesuje się przepisami praca, ma analityczny umysł, interesuje się inwestycjami, projektami, ekonomią, mechanizmami gospodarczymi.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w obszarach: prawa, administracji i gospodarki. Poznasz przepisy, normy i struktury organizacyjne na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania administracji publicznej, weźmiesz udział w zajęciach z historii administracji publicznej w Polsce. Poznasz techniki retoryczne. Nauczysz się prowadzić spory, sporządzać umowy, projekty aktów normatywnych, pisma procesowe.

Studenci kierunku Prawo w administracji i gospodarce zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstytucjonalnego ustroju państwa
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomości przepisów, norm i struktur organizacyjnych,
 • retoryki i erytrystyki – sztuki prowadzenia sporów
 • historycznego rozwoju administracji publicznej w Polsce od 1944 r
 • znajomości języka urzędowego i wykorzystywania go w praktyce
 • sporządzania umów, projektów aktów normatytwnych, pism procesowych i rozstrzygnięć
 • podstaw rachunkowości i statystyki
 • etyki w administracji
 • socjologii administracji
 • systemu zamówień publicznych
 • zarządzania organizacją publiczną
 • prawa międzynarodowego i europejskiego w pracy urzędnika

Jaka praca po kierunku Prawo w administracji i gospodarce?

Absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prawa, administracji i gospodarki. Po ukończeniu studiów możesz pracować jako doradca w zakresie przepisów prawa, specjalista administracji publicznej, rządowej i samorządowej, pracownik służb administracyjnych podmiotów gospodarczych i pozarządowych czy samodzielny doradca w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce.

Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo w administracji i gospodarce
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Prawo w administracji i gospodarce

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found