Pedagogika to kierunek dla osób nieobojętnych na drugiego człowieka, empatycznych, cierpliwych, wzbudzających zaufanie, potrafiących łatwo nawiązać kontakt, wyrozumiałych.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

3-letnie studia licencjackie kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie studiów, w tym specjalnościowe: psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, diagnostyka pedagogiczna, andragogika, polityka i prawo oświatowe, diagnoza dziecka i rodziny, mediacje i negocjacje, poradnictwo wychowawcze i rodzinne, pedagogika wczesnoszkolna, metodyka pracy w przedszkolu, psychopatologia, profilaktyka społeczna, pedagogika mediów, mechanizmy oddziaływania mediów, biblioterapia, muzykoterapia, edukacja kulturalna.

Perspektywy pracy po pedagogice

Wystarczy przyjrzeć się oferowanym na pedagogice specjalnościom, żeby zobaczyć, jak wiele dziedzin życia dotyczy. Wykwalifikowani pedagodzy pracują w placówkach opiekuńczo wychowawczych: żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, internatach, domach dziecka, ośrodkach pomocy pedagogicznej, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, służbach mundurowych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

Gdzie w Białymstoku można zdobyć wykształcenie pedagogiczne?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Na obu można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

  • animacja kultury z arteterapią
  • edukacja medialna
  • opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego i języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, specjalności:

  • resocjalizacja
  • wychowanie obronne z problematyką przestępczości
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rok studiów kosztuje 3200 zł.

O tym jak szerokie jest zastosowanie pedagogiki opowiada absolwent tego kierunku. Wskazuje, jak wiele umiejętności zyskał i w jak wielu dziedzinach życia wykorzystywana jest wiedza zdobyta na pedagogice. Posłuchajcie :-)