Biochemia

Studia na kierunku biochemia zostały dają wykształcenie w zakresie biochemii, podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Podczas zajęć nabywa się znajomości metod i technik biochemii oraz genetyki molekularnej.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie biochemii analitycznej, strukturalnej, fizycznej, komórkowej oraz inżynierii genetycznej. Osoba kończąca studia na tym kierunku wykazuje również biegłość w stosowaniu technik badawczych.

Przedmioty realizowane na biochemii:

  • podstawy biochemii, podstawy biologii molekularnej, kierunki współczesnej biochemii, biochemia i fizjologia mikroorganizmów, biologia molekularna prokariontów, biochemia fizyczna, chemia i struktura kwasów nukleinowych, biochemia analityczna, preparatyka i analityka białek, biochemia roślin, biochemia komórki, sygnalizacja komórkowa, biochemia medyczna, wstęp do analityki medycznej, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, geny i choroby genetyczne, spektroskopia molekularna, wstęp do krystalografii makrocząsteczek. Perspektywy pracy po biochemii

Absolwent kierunku biochemia jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biochemia

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Biochemia

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found