Bioinformatyka

Kierunek studiów bioinformatyka łączy w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki.

Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Bionformatykę można studiować jako odrębny kierunek lub jako specjalizację w ramach studiów biologicznych, informatycznych oraz biotechnologicznych.

Absolwenci kierunku bioinformatyka będą przedstawicielami nowej generacji biologów-informatyków, którzy umieją posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych.

Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu biologii, informatyki, fizyki, chemii i matematyki. Uzyskują gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych oraz umiejętność stosowania tych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biologicznych.

Rozumieją działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, umożliwiających aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych.

Przykładowe specjalności na kierunku bioinformatyka:

 • metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
 • analiza i przetwarzanie danych biologicznych
 • informatyka w medycynie
 • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • techniki programistyczne w biologii molekularnej.


Dla kogo studia na kierunku Bioinformatyka

Kierunek łączy elementy nauk biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych.

Kandydaci powinni z jednej stron mieć zamiłowanie do przedmiotów biologicznych, badań laboratoryjnych, wykazać się dobrymi wynikami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Z drugiej jednak oczekuje się od nich zmysłu technicznego, predyspozycji analitycznych, doskonałego poruszania się w obszarze zaawansowanej informatyki, systemów informatycznych.

Program kształcenia studentów na kierunku Bioinformatyka

W programie studiów realizowane są takie przedmioty, jak:

 • analiza matematyczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • bioróżnorodność
 • specjalizowane języki programowania
 • biofizyka dla bioinformatyków
 • systemy operacyjne
 • molekularne mechanizmy rewolucji
 • enzymy i metabolizm
 • informatyka medyczna
 • znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • algorytmy i struktury danych
 • optymalizacja kombinatoryczna
 • bioinformatyka sekwencji biologicznych
 • uczenie maszynowe
 • genomika i transkryptomika
 • bioinformatyka strukturalna
 • informatyka medyczna
 • analiza danych wysokoprzepustowych.

Wiele zajęć odbywa się w laboratoriach oraz pracowniach komputerowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bioinformatyka

Pod uwagę podczas rekrutacji na bioinformatykę brane są wskazane przez uczelnię przedmioty maturalne. Najczęściej to:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Uczelnie niepubliczne najczęściej przyjmują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w konkretnej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Bioinformatyka

Po ukończeniu studiów na bioinformatyce absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych, zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych
 • przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
 • instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki
 • diagnostyce medycznej
 • firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli roślinnej i zwierzęcej
 • firmach badawczo-rozwojowych
 • firmach konsultingowych, szkoleniowych
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej.
Opinie o kierunku Bioinformatyka

Bioinformatyka to studia, które można wybrać na kilku uniwersytetach, uczelniach technicznych i niepublicznych szkołach wyższych.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Wiele informacji na temat bioinformatyki znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/bioinformatyka/posts/1015...

Kierunki pokrewne do kierunku Bioinformatyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinformatyka
Total 6 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Bioinformatyka

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (1)
 • Ania

  Lektura wycinka z programu studiów na bioinformatyce każe przypuszczać, że to jakiś kosmos! czy tak jest w rzeczywistości?
  10/18/19