Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)

Bioinżynieria produkcji żywności jest to makrokierunek poruszający zagadnienia z dziedziny technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także nauk technicznych, ekonomicznych oraz podstaw prawnych w zakresie działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Przeciwwskazaniem do pracy w charakterze bioinżyniera produkcji żywności jest nosicielstwo chorób zakaźnych (gruźlica płuc, salmonelloza) oraz choroby weneryczne, układu oddechowego (rozedma płuc, pylica, astma), skóry rąk i uczulenia na substancje znajdujące się w miejscu pracy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • Gospodarka żywnościowa - kształcenie na tej specjalności obejmuje problematykę badań rynkowych, ekonomiki konsumpcji, zarządzania gospodarstwami, doradztwa, marketingu żywności oraz rachunkowości i finansowania gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw agrobiznensu. Na zajęciach jest poruszany także temat problemów rolnictwa, życia na wsi, rozwojów terenów wiejskich. Absolwenci specjalności gospodarka żywnościowa są w pełni przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach, organizacjach gospodarczych i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, jak w również w administracji lokalnej i centralnej.
 • Przetwórstwo żywności - specjalność przetwórstwo żywności przygotowuje do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami i aparaturą w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent specjalności jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowanie do standardów w Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o podstawowych operacjach i aparaturze procesowej oraz znajomość zasad przetwarzania i produkcji żywności
 • Kształtowanie jakości
 • Bezpieczeństwo produkcji żywności

Absolwent studiów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przechowywania surowców i produktów żywnościowych, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Absolwenci bioinżynierii produkcji żywności są zatrudniani w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych.

Mogą pracować w laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Dla kogo studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Jakie uczelnie oferują kierunek bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
W których miastach można studiować kierunek bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu