Biznes chemiczny

Biznes chemiczny to studia I stopnia o profilu akademickim, prowadzone w trybie stacjonarnym przez Wydział Chemii UG oraz Wydział Ekonomiczny UG. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyska tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie kadry inżyniersko-menadżerskiej dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i in.).

Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach.

Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy.

Absolwenci Biznesu chemicznego będą dysponować kompetencjami z zakresu:

  • projektowania procesów technologicznych oraz kontroli ich jakości,
  • syntezy czy formulacji produktów chemicznych,
  • uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych,
  • optymalizacji procesów technologicznych,
  • obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej.

Oprócz wiedzy typowo inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej, absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw czy projektowania i finansowania start-upów.

Część z zajęć prowadzona będzie przez doświadczonych specjalistów z otoczenia gospodarczego, a duży nacisk w programie studiów położony został na praktyki zawodowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biznes chemiczny
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Biznes chemiczny

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found