Browarnictwo i słodownictwo

Studia inżynierskie na kierunku Browarnictwo i Słodownictwo mają charakter praktyczny - studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Warto zauważyć, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada swój własny mikroBrowar Uniwersytecki, w których studenci będą praktykować swoje umiejętności.

Kształcenie na kierunku Browarnictwo i Słodownictwo zakłada:

 • duży udział (>50 %) zajęć czynnych, tj. laboratoriów, ćwiczeń, seminariów i projektów,
 • równowagę pomiędzy przekazywaną wiedzą ogólną a specjalistyczną,
 • dostarczanie wiedzy i umiejętności o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii,
 • możliwość uczestniczenia w wielu kursach wybieralnych według potrzeb i zainteresowań studentów,
 • rozwijanie osobowości poprzez udział w kursach humanistycznych,
 • częściowe przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w zajęciach menadżerskich i ekonomicznych,
 • wstępne zapoznanie z możliwościami i warunkami przyszłej pracy zawodowej poprzez możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach zawodowych.

Przedmioty podstawowe:

 • chemia
 • matematyka z elementami statystyki
 • ekologia i ochrona środowiska
 • obliczenia chemiczne
 • technologia informacyjna
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • biochemia
Przedmioty kierunkowe:
 • ogólna technologia żywności
 • chemia żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • inżynieria bioprocesowa
 • mikrobiologia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie
 • inżynieria bioreaktorowa
 • biologiczne podstawy produkcji surowców dla browarnictwa
 • chmiel i produkty chmielarskie
 • media w słodowni i browarze
 • technologia słodu
 • praktyczne aspekty produkcji słodu
 • procesy warzelni
 • projektowanie nowych produktów piwowarskich
 • fermentacja i dojrzewanie piwa
 • praktyczne aspekty produkcji piwa
 • technologia rozlewu i pakowania
 • analiza jakości surowców
 • półproduktów i produktów browarniczych
 • stabilizacja piwa
 • higiena w browarze
 • systemy zapewniania jakości
 • aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania browaru
 • projektowanie i uruchamianie browaru
 • analiza sensoryczna piwa
 • automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie

Praca po kierunku Browarnictwo i Słodownictwo:

Absolwenci będą przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek Browarnictwo i słodownictwo

W których miastach można studiować Browarnictwo i słodownictwo

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Komentarze (0)

No comments found