Innowacje w biznesie

Kierunek Innowacje w biznesie pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami.

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy.

Program na kierunku Innowacje w biznesie kładzie nacisk na komercjalizację wyników badań naukowych, transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu, analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka, analizę rynku, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych,

Absolwent zdobędzie wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach kierunku Innowacje w biznesie przewidziano następujące specjalności;

 • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji – II stopień
 • Menedżer innowacji – I stopień
 • Zarządzanie innowacjami – II stopień
 • Zarządzanie start-upem – I stopień
Dla kogo studia na kierunku Innowacje w biznesie

Kierunek ten dedykowany jest tym wszystkim, którzy łączą swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym biznesem, przedsiębiorczością, zarządzaniem, innowacyjną gospodarką.

Program kształcenia studentów na kierunku Innowacje w biznesie

W programie studiów przewidziano takie zagadnienia, jak na przykład:

 • Zarządzanie klastrami
 • Narodowy system innowacji
 • Przemysły kreatywne
 • Polityka patentowa
 • Kierowanie zespołami innowacyjnymi
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Wirtualizacja współpracy
 • Przywództwo i samoorganizacja w zarządzaniu
 • Wizerunek pracodawcy
 • Sieci innowacji i współpracy
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Prawo patentowe
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Przemysł nowych możliwości
 • Start-upy technologiczne
 • Innowacje w rozwoju MŚP
Perspektywy pracy po kierunku Innowacje w biznesie

Potencjalne miejsca zatrudnienia dla absolwentów to:

 • instytucje okołobiznesowe (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, itp.)
 • instytucje tworzące politykę innowacyjną i promujące przedsiębiorczość
 • instytucje samorządowe
 • sektor MŚP (na stanowisku doradcy biznesowego)
 • własna działalność gospodarcza
Kierunki pokrewne do kierunku Innowacje w biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek Innowacje w biznesie
W których miastach można studiować Innowacje w biznesie

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found