Inspekcja weterynaryjna

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna pozwalają uzyskać umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i dają rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Na kierunku Inspekcja weterynaryjna zdobędziesz umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów.

Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Jaka praca po kierunku Inspekcja weterynaryjna?

 • Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych poziomach administracji
 • Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny Inspektorat Weterynarii,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na poszczególnych poziomach administracji
 • Główny i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.
Dla kogo studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna

To propozycja dla tych kandydatów, którzy swoją przyszłość zawodową widzą w branży weterynaryjnej i związanej z przemysłem rolno-spożywczym.

Perspektywy pracy po kierunku Inspekcja weterynaryjna

Po ukończeniu studiów, możesz pracować jako:

 • inspektor weterynaryjny
 • inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • specjalista w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • pracownik sektora spożywczego, wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • pracownik sektora paszowego, wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt,
 • specjalista ds. zarządzania kryzysowego w ośrodkach doradztwa rolniczego
Kierunki pokrewne do kierunku Inspekcja weterynaryjna
Jakie uczelnie oferują kierunek Inspekcja weterynaryjna
W których miastach można studiować Inspekcja weterynaryjna

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (0)
No comments found