Inżynieria mechatroniczna

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przekazują wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i techniki sterowania.

Programy zajęć opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

Co potrafi absolwent kierunku Inżynieria Mechatroniczna?

  • Wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów mechatronicznych (elektronicznych i optoelektronicznych)
  • Opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
  • Dobrać i zastosować w sposób praktyczny odpowiednie narzędzia, programy oraz metody i algorytmy numeryczne do rozwiązywania typowych zagadnień z dziedziny projektowania numerycznego w inżynierii
  • Projektować i oprogramować komputerowe systemy pomiarowe wykorzystujące różne interfejsy komunikacyjne
  • Wykonać samodzielnie podstawowe czynności związane z wykonywaniem połączeń elektrycznych czy montażem i demontażem struktur na płytkach obwodów drukowanych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria mechatroniczna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę zazwyczaj przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria mechatroniczna

Absolwent kierunku inżynieria mechatroniczna znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne
  • zespołach zajmujących się projektowaniem urządzeń mechatronicznych

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria mechatroniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria mechatroniczna

Total 2 items.

W których miastach można studiować Inżynieria mechatroniczna

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found