Inżynieria mechatroniczna

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przekazują wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i techniki sterowania.

Programy zajęć opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

Co potrafi absolwent kierunku Inżynieria Mechatroniczna?

  • Wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów mechatronicznych (elektronicznych i optoelektronicznych)
  • Opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
  • Dobrać i zastosować w sposób praktyczny odpowiednie narzędzia, programy oraz metody i algorytmy numeryczne do rozwiązywania typowych zagadnień z dziedziny projektowania numerycznego w inżynierii
  • Projektować i oprogramować komputerowe systemy pomiarowe wykorzystujące różne interfejsy komunikacyjne
  • Wykonać samodzielnie podstawowe czynności związane z wykonywaniem połączeń elektrycznych czy montażem i demontażem struktur na płytkach obwodów drukowanych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria mechatroniczna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę zazwyczaj przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria mechatroniczna

Absolwent kierunku inżynieria mechatroniczna znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne
  • zespołach zajmujących się projektowaniem urządzeń mechatronicznych
Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria mechatroniczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria mechatroniczna
Total 2 items.
W których miastach można studiować Inżynieria mechatroniczna

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found