Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek, na którym w zależności od wybranej specjalności studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu: prowadzenia wierceń naftowych, inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej, złóż gazu ziemnego oraz metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji.

Program przygotowuje do wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych, wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych, prowadzenia symulacji komputerowych procesu wiercenia, przygotowywania receptur płuczek i płynów wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających. Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu studenci są przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Są przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • wiertnictwo naftowe
  • inżynieria naftowa
  • inżynieria gazownicza

Perspektywy pracy po inżynierii naftowej i gazowniczej

Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej mogą znaleźć zatrudnienie w spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację, przedsiębiorstwach eksploatacyjnych, firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego, wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym, biurach projektowych, instytutach naukowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria naftowa i gazownicza

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found