Ogrodnictwo

Ogrodnictwo, inaczej hortologia, to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych zajmujący się hodowlą i uprawianiem roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Kandydat na studia ogrodnicze powinien wykazywać zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz posiadać dobre przygotowanie w zakresie nauk biologicznych i chemicznych. Ogrodnictwo przekazuje wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody i technologii produkcji ogrodniczej.

Studenci kierunku poznają organizację pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz zaznajamiają się z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Poznają metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.

Przykładowymi przedmiotami kierunkowymi są: chemia z biochemią, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, agrometeorologia, geodezja i kartografia, wycena upraw ogrodniczych, podstawy marketingu, kultury in-vitro w ogrodnictwie, biologia kwitnienia roślin ogrodniczych.

Specjalności oferowane na kierunku Ogrodnictwo:

 • warzywnictwo
 • szkółkarstwo ogrodnicze
 • rośliny lecznicze
 • rośliny warzywne i lecznicze
 • ochrona roślin
 • genetyka
 • hodowla i biotechnologia roślin
 • ekonomika i organizacja ogrodnictwa
 • sadownictwo
 • rośliny ozdobne
 • agrofagi w środowisku - proekologiczna ochrona roślin
 • genetyka
 • hodowla i biotechnologia roślin
 • agroekologia z podstawami ogrodnictwa zrówno­ważonego
 • zarządzanie gospodarką i przedsiębiorstwem ogrodniczym
 • surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej
 • specjalność nauczycielska
 • ogrodnictwo z marketingiem
 • sztuka ogrodowa
 • agroekologia i ochrona roślin
 • bioinżynieria

Absolwent kierunku Ogrodnictwo przygotowany jest do pracy w: usługach i doradztwie ogrodniczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacja terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 11 rekordów.
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
66-100 Zielona Góra , Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
+48 (68) 352 83 80,

Komentarze (0)

Brak komentarzy