Optometria (optyka okularowa)

Optometria, czyli optyka okularowa to dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem i właściwym postępowaniem w przypadku chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego, odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych, prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego. W przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty.

Przykładowe przedmioty realizowane na tymi kierunku studiów to:

  • anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego
  • chemia z elementami biochemii
  • elementy prawa
  • fizyka płynów
  • laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej
  • matematyka dla optyków okularowych
  • mikrobiologia i elementy parazytologii
  • optometria
  • optyka geometryczna i instrumentalna
  • podstawy fizyki dla optyków okularowych
  • podstawy patologii układu wzrokowego
  • pracownia optyki okularowej
  • praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii.
  • praktikum z chemii ogólnej
  • psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
  • wstęp do widzenia obuocznego
  • wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu

Podstawowe zadania optometrysty to:

  • wykonanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalmometrów, oftalmoskopów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic tekstowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników
  • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforię, heterotropię, ambliopię, anizeikonię i inne)
  • przeprowadzenie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego
  • aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta
  • projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych zależności od warunków anatomicznych pacjenta Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, klinikach, salonach optycznych, salonach soczewek kontaktowych. Mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu optometrii, uczestnicząc w różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach, seminariach czy konferencjach naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (1)

  • Aga

    Ja studiuję na http://wsmw.edu.pl w Warszawie i ostatnio słyszałam, że mają otworzyć optometrię. Sama zastanawiam się nad drugim kierunkiem, czesne jest dość niska i prodziekan, pan Chyliński jest fajny człowiek. Taki do dogadania!
    28.02.2018