Optometria (optyka okularowa)

Optometria, czyli optyka okularowa to dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem i właściwym postępowaniem w przypadku chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego, odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych, prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego. W przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty.

Przykładowe przedmioty realizowane na tymi kierunku studiów to:

 • anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego
 • chemia z elementami biochemii
 • elementy prawa
 • fizyka płynów
 • laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej
 • matematyka dla optyków okularowych
 • mikrobiologia i elementy parazytologii
 • optometria
 • optyka geometryczna i instrumentalna
 • podstawy fizyki dla optyków okularowych
 • podstawy patologii układu wzrokowego
 • pracownia optyki okularowej
 • praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii.
 • praktikum z chemii ogólnej
 • psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
 • wstęp do widzenia obuocznego
 • wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu

Podstawowe zadania optometrysty to:

 • wykonanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalmometrów, oftalmoskopów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic tekstowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników
 • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforię, heterotropię, ambliopię, anizeikonię i inne)
 • przeprowadzenie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego
 • aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta
 • projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych zależności od warunków anatomicznych pacjenta Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, klinikach, salonach optycznych, salonach soczewek kontaktowych. Mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu optometrii, uczestnicząc w różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach, seminariach czy konferencjach naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 5 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (2)

 • Alice

  Stanowczo odradzam optometrię w Częstochowie. To nie jest optometria. Po prostu
  5/7/19
 • Aga

  Ja studiuję na http://wsmw.edu.pl w Warszawie i ostatnio słyszałam, że mają otworzyć optometrię. Sama zastanawiam się nad drugim kierunkiem, czesne jest dość niska i prodziekan, pan Chyliński jest fajny człowiek. Taki do dogadania!
  2/28/18