Technologie energetyki odnawialnej

Studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej są propozycją kształcenia dla osób twórczych, o umyśle ścisłym i analitycznym, logicznie myślących, otwartych na nowoczesne i przyszłościowe technologie. Bardzo przydatna podczas studiów jest zdolność koncentracji, abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w Polsce, krajach Unii Europejskiej jak również na świecie, można stwierdzić, że specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest z pewnością zawodem przyszłości.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in.:

  • analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne, informatyka, geometria i grafika inżynierska, fizyka, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: wytwarzanie energii elektrycznej, układy konwersji energii, energetyka prosumencka (EP), systemy pomiar owe w EP, odnawialne źródła energii (OZE), audyt energetyczny, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, automatyka zabezpieczeniowa, gospodarka elektroenergetyczna, przesyłanie energii elektrycznej, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, systemy elektroenergetyczne, rynek energii, jakość energii elektrycznej, niezawodność w energetyce, zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce, prawo energetyczne, polityka energetyczna, rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią, zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym, urządzenia elektryczne, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, współpraca OZE z systemem energetycznym, gospodarka skojarzona, wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce, internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE, technologie nanomateriałowe, nowoczesne materiały w technologiach OZE, inżynieria wysokonapięciowa oraz ochrona przepięciowa i odgromowa.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Technologie energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologie energetyki odnawialnej
Total 2 items.
W których miastach można studiować Technologie energetyki odnawialnej

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found