​Prawo w Toruniu

Prawo to nieustająco kierunek elitarny. Potwierdza to również co roku liczba kandydatów walczących o indeks. Wyobrażenia spektakularnej kariery, widowiskowych mów obrończych, miażdżących uzasadnień wyroków (kreowane głównie przez filmy) stanowią magnes do zamkniętego świata Temidy.

Kandydaci na prawników to osoby systematyczne, pracowite, obowiązkowe - studia do łatwych bowiem nie należą. Wymagają przyswojenia dużo wiedzy pamięciowej, ale też zmysłu analitycznego. Cenne będą kompetencje miękkie, jak umiejętność negocjacji, mediacji, sprawnego komunikowania się.


Gdzie można studiować prawo w Toruniu?


Dwie uczelnie oferują w Toruniu studia prawnicze: Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wyższa Szkoła Bankowa.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru historii lub matematyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4660 zł.

Jak wyglądają studia na prawie na UMK?

Studia na prawie trwają 5 lat. Kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodach, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej: w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, policji, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Mogą - i najczęściej tak decydują - ubiegać się o miejsce na wybranej aplikacji prawniczej, przykładowo: adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej, komorniczej.

Program studiów na kierunku prawo obejmuje m.in. takie przedmioty: prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, podstawy ekonomii dla prawników, powszechna historia państwa i prawa, logika prawnicza, prawo karne, prawo administracyjne, doktryny polityczno-prawne, prawo rzymskie, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie karne, prawo cywilne, prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, etyka prawnicza, prawo handlowe i inne przedmioty obowiązkowe, ale też wiele przedmiotów fakultatywnych.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.

Pasje prawnicze można poszerzać, uczestnicząc w kołach naukowych. Na Wydziale Prawa i Administracji UMK prężnie działają aż 32 koła naukowe, organizujące liczne konferencje o międzynarodowym zasięgu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, kierunek prawo w biznesie, specjalności:

  • International business
  • kadry i płace
  • prawo i zarządzanie w praktyce
  • prawo nowych technologii
  • prawo podatkowe w praktyce
  • prawo urzędnicze.

WSB w Toruniu oferuje studia 3-letnie licencjackie. Przygotowują absolwentów do prowadzenia obsługi prawnej, finansowej, rachunkowej i zarządczej przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywania interpretacji i zastosowania przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, takich jak: prawo działalności gospodarczej, prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy też prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Miesięczne czesne, w zależności od specjalności, wynosi od 345 zł do 375 zł na studiach stacjonarnych i od 275 zł do 305 zł na studiach niestacjonarnych.

Kariera prawnicza to nie zawsze prosta droga do cudownego życia. Długie, wymagające studia, po nich aplikacja.

Czy warto więc studiować prawo? Posłuchajcie: