Analityka żywności

Analityka żywności są to stacjonarne magisterskie studia II stopnia. Kierunek charakteryzuje się interdyscyplinarnością, łączy w sobie zagadnienia z takich dziedzin jak m.in.: chemia, biotechnologia, towaroznawstwo, nauki rolnicze. Studia to propozycja dla osób, które chcą podjąć w przyszłości pracę w zakładach wytwarzających i dystrybuujących żywność, w laboratoriach analitycznych, oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba specjalistów ds. żywności i jej bezpieczeństwa.

Analityka żywności – dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, takich kierunków jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz pokrewnych, a także kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia, czy biotechnologia. Dla osób, które studia ukończyły z tytułem licencjata przewidziano semestr zerowy, którego ukończenie pozwala uzupełnić wiedzę i otrzymać na koniec tytuł magistra inżyniera. Podczas semestru zerowego studenci uczą się takich przedmiotów jak: Ogólna technologia żywności, Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych, Przetwórstwo, przechowalnictwo i opakowalnictwo żywności, Projektowanie procesów w przemyśle spożywczym, Biochemia i chemia żywności.

Analityka żywności – program studiów

Podczas studiów przewidziano naukę takich przedmiotów jak np.: Technologia żywności dla analityka, Analityka chemiczna i bioanalityka, Biofizyka żywności, Biotechnologia żywności, Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności, Techniki separacyjne i łączone, Techniki spektralne, Techniki przygotowania prób.

Analityka żywności - absolwenci

Absolwenci po ukończeniu kierunku staną się specjalistami kontrolującymi bezpieczeństwo żywności przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technik analitycznych. Pracę będą mogli podjąć w zakładach produkujących i dystrybuujących żywność, czy też w laboratoriach analitycznych nadzorujących jej jakość i bezpieczeństwo.

Osoby zainteresowane szerzej analityką żywności i zastanawiające się nad podjęciem studiów na tym kierunku mogą przejrzeć sobie skrypt Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, który dość szczegółowo pokazuje aspekty tej dziedziny.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found