Analityka żywności

Analityka żywności są to stacjonarne magisterskie studia II stopnia. Kierunek charakteryzuje się interdyscyplinarnością, łączy w sobie zagadnienia z takich dziedzin jak m.in.: chemia, biotechnologia, towaroznawstwo, nauki rolnicze. Studia to propozycja dla osób, które chcą podjąć w przyszłości pracę w zakładach wytwarzających i dystrybuujących żywność, w laboratoriach analitycznych, oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba specjalistów ds. żywności i jej bezpieczeństwa.

Analityka żywności – dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, takich kierunków jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz pokrewnych, a także kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia, czy biotechnologia. Dla osób, które studia ukończyły z tytułem licencjata przewidziano semestr zerowy, którego ukończenie pozwala uzupełnić wiedzę i otrzymać na koniec tytuł magistra inżyniera. Podczas semestru zerowego studenci uczą się takich przedmiotów jak: Ogólna technologia żywności, Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych, Przetwórstwo, przechowalnictwo i opakowalnictwo żywności, Projektowanie procesów w przemyśle spożywczym, Biochemia i chemia żywności.

Analityka żywności – program studiów

Podczas studiów przewidziano naukę takich przedmiotów jak np.: Technologia żywności dla analityka, Analityka chemiczna i bioanalityka, Biofizyka żywności, Biotechnologia żywności, Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności, Techniki separacyjne i łączone, Techniki spektralne, Techniki przygotowania prób.

Analityka żywności - absolwenci

Absolwenci po ukończeniu kierunku staną się specjalistami kontrolującymi bezpieczeństwo żywności przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technik analitycznych. Pracę będą mogli podjąć w zakładach produkujących i dystrybuujących żywność, czy też w laboratoriach analitycznych nadzorujących jej jakość i bezpieczeństwo.

Osoby zainteresowane szerzej analityką żywności i zastanawiające się nad podjęciem studiów na tym kierunku mogą przejrzeć sobie skrypt Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, który dość szczegółowo pokazuje aspekty tej dziedziny.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka żywności

W których miastach można studiować Analityka żywności

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found