Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest odpowiedzią na konieczność zagwarantowania konsumentom bezpieczeństwa i autentyczności żywności.

Jest związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikacji zagrożeń na każdym etapie produkcji.

Studenci uzyskują wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań, których celem jest produkcja żywności spełniającej kryteria bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń powodującej obniżenie bezpieczeństwa.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym.


Dla kogo studia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć zamiłowanie do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Praca oparta na znajomości przepisów, a także wykonywaniu badań laboratoryjnych wymaga cierpliwości, dokładności i dużej odpowiedzialności.

Program kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
 • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
 • identyfikowalność żywności i pasz,
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • światowe systemy produkcji żywności,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Absolwenci bezpieczeństwa i certyfikacji żywności mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego
 • zakładach zbiorowego żywienia
 • laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją
 • służbach sanitarnych i celnych.
Opinie o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych.

Jest możliwość zdobycia w trakcie studiów uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.


Kierunki pokrewne do kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 260
Komentarze (1)
 • Ala

  Czy uzyskanie certyfikatu w trakcie studiów zwiększa uprawnienia zawodowe?
  12/21/19