Bezpieczeństwo publiczne

Studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia oraz kompetencje społeczne do pracy w strukturach podległych resortowi spraw wewnętrznych.

Propozycja edukacyjna w postaci kierunku bezpieczeństwo publiczne jest odpowiedzią na potrzeby organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dynamiczna sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna poszczególnych państw, spowodowała konieczność powołania kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo publiczne

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo publiczne
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo publiczne
No results found.
Komentarze (2)
  • Lily

    A jak tam wf wyglada, wszystko jest ciekawie rozganizowane?
    6/30/19
  • reca

    studiuje wlasnie bezpieczeństwa publiczne na wyższej szkole bezpieczeństwa i nie narzekam, praca sobie juz tez ogarnąłem
    9/16/18