Bioinżynieria zwierząt

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt to idealna propozycja dla tych kandydatów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi, mają umysł ścisły, nie boją się wyzwań technicznych, lubią zajęcia laboratoryjne, potrafią analitycznie myśleć.

Rynek pracy wysoko ceni bioinżynierów. Firmy z różnych sektorów i branż, typu: produkcja żywności, weterynaria, medycyna, farmacja poszukują wysokiej klasy specjalistów z tego zakresu Dlatego jeśli planujesz w przyszłości wykorzystywać zawodowo wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w połączeniu z pracą nad zwierzętami, to kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt może cię zainteresować.

W trakcie studiów na kierunku Bioinżynieria zwierząt poznasz: podstawy hodowli zwierząt, biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt, metody biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii.

Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zyskasz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku.

Nabędziesz umiejętności z zakresu technik komputerowych wykorzystywanych w pracy bioinżyniera.

Gdzie i jaka praca po kierunku Bioinżynieria zwierząt?

Po ukończeniu studiów, absolwent opisywanego kierunku może podjąć pracę jako:
  • pracownik zakładów higieny weterynaryjnej, placówek ochrony przyrody,
  • pracownik zajmujący się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej,
  • pracownik administracji podlegającej resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej,
  • kontroler jakości pasz i żywności,
  • pracownik laboratoriów badawczych, robiący analizy, diagnozy, badania na materiale genetycznym zwierząt,
  • pracownik w przemyśle biotechnologicznym i nanobiotechnologicznym.


Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinżynieria zwierząt
Total 2 items.
W których miastach można studiować Bioinżynieria zwierząt

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found