Chemia materiałów i nanotechnologia

Kształcenie na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia dedykowane jest tym, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii, czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie różnych działów chemii: ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów.

Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii. Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych, a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty.

Teoria wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi, np. wizytami w zakładach produkcyjnych i praktykami zawodowymi.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu:

 • syntezy i charakterystyki nanomateriałów w tym nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych
 • materiałów ceramicznych w tym nowoczesnych fotokatalizatorów do oczyszczania wody i powietrza
 • polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych
 • biomateriałów stosowanych do wytwarzania endoprotez
 • materiałów stosowanych w eksploatacji elementów urządzeń narażonych na działania tarcia.

Absolwent zyska umiejętności wytwarzania i badania szeregu ważnych grup materiałów, obsługi zaawansowanej aparatury badawczej, samodzielnego pozyskiwania i analizowania informacji oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej, współpracy w grupie pozwalającej na rozwiązywanie realnych zadań w pracy laboratoryjnej, a także właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i syntezy nanomateriałów oraz kształtowania ich właściwości na podstawie poznanych praw rządzących światem w skali nanometrowej; obsługi nowoczesnej aparatury badawczej; eksploracji i poszukiwania nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii; pracy zespołowej z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą praca z nanomateriałami w powiązaniu z zasadami BHP. W studentach kształtujemy także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii materiałów w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie nanotechnologii pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby posiadającej kompetencje oraz przygotowanie praktyczne niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów, a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i pokrewnych.

Dla kogo studia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia

To propozycja dla osób, które przyszłość zawodową wiążą z branżą chemiczną, materiałową, nanotechnologiami.

Program kształcenia studentów na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia

Program kształcenia obejmuje przedmioty typu:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Technologia chemiczna
 • Chemia materiałów
 • Nanotechnologia
 • Biochemia
 • Materiały specjalne i biomedyczne
 • Metody badań nanomateriałów i techniki pomiarowe
 • Fizyka ciała stałego
 • Tribologia i tribochemia
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia

Podczas rekrutacji uwzględnia się wyniki matury z przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka.

O szczegóły pytaj bezpośrednio na Uczelni lub sprawdzaj na stronie www.

Kierunki pokrewne do kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia
Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia materiałów i nanotechnologia
Total 1 item.
W których miastach można studiować Chemia materiałów i nanotechnologia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found