Ekoenergetyka (makrokierunek)

Makrokierunek ekoenergetyka oferowany jest na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program studiów na kierunku ekoenergetyka zakłada przekazanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska.

Student powinien mieć umiejętności wykorzystania tej wiedzy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki.

Kończąc studia na kierunku ekoenergetyka absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ekoenergetyka

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ekoenergetyka (makrokierunek)
Total 2 items.
W których miastach można studiować Ekoenergetyka (makrokierunek)

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
  • KeytFus

    502 Cytotec Venta Online Usa http://viacialisns.com/# - Buy Cialis Medicament Cialis 20mg Buy Cialis Supreme Suppliersmumbaiindia
    2/22/20