Ekoenergetyka (makrokierunek)

Makrokierunek ekoenergetyka oferowany jest na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program studiów na kierunku ekoenergetyka zakłada przekazanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska.

Student powinien mieć umiejętności wykorzystania tej wiedzy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki.

Kończąc studia na kierunku ekoenergetyka absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ekoenergetyka

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 2 items.

Komentarze (0)

No comments found