Filologia romańska z językiem obcym

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych.

Absolwenci kierunku filologia romańska z językiem obcym biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

Oferowane specjalności:

  • translatorska z języka francuskiego;
  • nauczycielska w zakresie języka francuskiego

W trakcie studiów nauczysz się:

  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
  • pracować w międzynarodowym zespole.Perspektywy pracy po kierunku Filologia romańska z językiem obcym

Absolwenci pracują w:

  • międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
  • branży turystycznej i hotelarskiej,
  • branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
  • środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.
Kierunki pokrewne do kierunku Filologia romańska z językiem obcym
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia romańska z językiem obcym
Total 1 item.
W których miastach można studiować Filologia romańska z językiem obcym

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found